Sorin MOISĂ : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 01-07-2014 / 21-11-2017 : Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa - Loceklis
 • 22-11-2017 / 28-11-2017 : Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti
 • 29-11-2017 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 01-07-2014 / 17-11-2017 : Partidul Social Democrat (Rumānija)
 • 18-11-2017 / 01-07-2019 : Independent (Rumānija)

Biedrs 

 • 01-07-2014 / 08-03-2015 : Konstitucionālo jautājumu komiteja
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Starptautiskās tirdzniecības komiteja
 • 14-07-2014 / 06-06-2016 : Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumāzijas valstīm un Dienvidaustrumāzijas valstu asociāciju (ASEAN)
 • 07-06-2016 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Aizstājējs 

 • 08-07-2014 / 28-11-2016 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 14-07-2014 / 21-11-2017 : Delegācija attiecībām ar Arābijas pussalas valstīm
 • 29-11-2016 / 18-01-2017 : Lūgumrakstu komiteja
 • 19-01-2017 / 21-11-2017 : Lūgumrakstu komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus 
Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses  
- INTA_AD(2014)537343 -  
-
INTA 
ATZINUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses  
- INTA_AD(2014)537395 -  
-
INTA 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par ikgadējo ziņojumu par ES konkurences politiku  
- INTA_AD(2016)589318 -  
-
INTA 
ATZINUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses  
- INTA_AD(2014)537396 -  
-
INTA 

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas un blokķēdes: uzticēšanās veidošana, atsakoties no starpniecības (B8-0397/2018) EN  
 

I voted in favour of this report because emerging technologies such as blockchain and DLTs have the potential to improve EU economic competitiveness, while creating a trusted social and economic environment for citizens and companies.
Parliament through this report shows its open-mindedness towards this new technology, carefully acknowledging related challenges, and asks the European Commission and EU Member States to make use of such tools in our public sector, boost Digital Single Market efforts and embrace innovation-friendly policies, but also provide legal certainty and long-term perspectives to EU investors and entrepreneurs.

Trīsdimensiju drukāšana: intelektuālā īpašuma tiesības un civiltiesiskā atbildība (A8-0223/2018 - Joëlle Bergeron) EN  
 

. ‒ The high-potential 3D printing technology is no longer captive in a closed market. This opens the door for many use cases, benefitting businesses and private users alike. Similarly, it provides numerous advantages across industries. For SMEs, it may decrease significantly the cost of labour and offers flexibility in design, whereas for large companies the footprint of the industrial additive manufacturing system is much lower than the traditional one. I therefore welcome this report that offers clear recommendations to the European Commission on how to further facilitate transition towards legal certainty while stimulating innovation and growth in the EU.

ES un Austrālijas Pamatnolīgums (A8-0110/2018 - Francisco José Millán Mon) EN  
 

. ‒ I welcome this agreement, which establishes a comprehensive framework for enhanced bilateral cooperation between the EU and Australia. We now have the right legal basis for broadening our bilateral relationship by building on shared values and covering policy areas such as the environment, climate change, energy, education, culture, health, labour, disaster management, fisheries and maritime affairs, transport, legal cooperation, and combating money laundering and terrorist financing, organised crime and corruption.
The framework agreement also contains basic provisions on economic and trade cooperation (including on trade and investment related areas, agricultural trade, sanitary and phytosanitary issues etcetera), creating the conditions for negotiation of a fully fledged free-trade agreement between the EU and Australia. It is important that such negotiations be launched before the summer of 2018.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Deklarācijas