David BORRELLI : Sākums 

Loceklis 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja 
Delegācija attiecībām ar Mašrikas valstīm 
Delegācija attiecībām ar Dienvidāfriku 
Delegācija Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Kontakti