Jens GIESEKE : Sākums 

Loceklis 

Transporta un tūrisma komiteja 
Delegācija attiecībām ar Centrālamerikas valstīm 
Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā 

Aizstājējs 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja 
Delegācija attiecībām ar Indiju 

Kontakti