Norbert LINS : Sākums 

Priekšsēdētājs 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Loceklis 

CPCO  
Komiteju priekšsēdētāju konference 
Delegācija ziemeļvalstu sadarbībai un attiecībām ar Šveici un Norvēģiju, kā arī ES un Islandes apvienotajā parlamentārajā komitejā un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) apvienotajā parlamentārajā komitejā 

Aizstājējs 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja 
Delegācija ES un Meksikas apvienotajā parlamentārajā komitejā 
Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā 

Kontakti