Barbara SPINELLI : Sākums 

Priekšsēdētāja vietniece 

Konstitucionālo jautājumu komiteja 

Aizstājēja 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 
Delegācija ES un Krievijas parlamentārās sadarbības komitejā 
Delegācija attiecībām ar Izraēlu 
Delegācija Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Kontakti