Fabio Massimo CASTALDO : Sākums 

Priekšsēdētāja vietnieks 

PE  
Eiropas Parlaments 

Priekšsēdētāja vietnieka pienākumi: 

  • Cilvēktiesības un demokrātija, izņemot Saharova balvas tīklu (kopā ar pr. v. P. Telička)
  • Ēku, transporta un videi draudzīga Parlamenta DG, loceklis
  • IKT inovāciju stratēģijas DG, loceklis
  • Aizstāj priekšsēdētāju attiecībās ar daudzpusējām (ar drošības jautājumiem nesaistītām) organizācijām, tostarp ANO un PTO
  • Aizstāj priekšsēdētāju attiecībās ar Eiropas uzņēmēju asociācijām
  • Aizstāj priekšsēdētāju attiecībās ar Latīņamerikas valstīm (kopā ar pr. v. E. Gebhardt)

Loceklis 

BURO  
Eiropas Parlamenta Prezidijs 
Ārlietu komiteja 
Konstitucionālo jautājumu komiteja 
Delegācija attiecībām ar Magribas valstīm un Arābu Magribas Savienību 
Delegācija attiecībām ar Brazīlijas Federatīvo Republiku 
Delegācija attiecībām ar Mercosur 
Delegācija Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā 
Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā 

Aizstājējs 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 
Drošības un aizsardzības apakškomiteja 
Delegācija ES un Melnkalnes stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā 
Delegācija ES un Krievijas parlamentārās sadarbības komitejā 
Delegācija ES un Armēnijas parlamentārās partnerības komitejā, ES un Azerbaidžānas parlamentārās sadarbības komitejā un ES un Gruzijas parlamentārās asociācijas komitejā 
Delegācija attiecībām ar Mašrikas valstīm 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Kamerūna  
- P8_CRE-PROV(2019)04-18(6.2)  
Plenārsēdes debašu dokumenti 
Bruneja  
- P8_CRE-PROV(2019)04-18(6.3)  
Plenārsēdes debašu dokumenti 

Kontakti