Angel DZHAMBAZKI : Sākums 

Loceklis 

Juridiskā komiteja 
Delegācija ES un Ziemeļmaķedonijas apvienotajā parlamentārajā komitejā 

Aizstājējs 

Ārlietu komiteja 
Transporta un tūrisma komiteja 
Lūgumrakstu komiteja 
Delegācija attiecībām ar Bosniju un Hercegovinu un Kosovu 
Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Regulas (ES) 2019/501 un Regulas (ES) 2019/502 piemērošanas periodi ( - Karima Delli) BG  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
2019. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 4 projekts: saistību un maksājumu apropriāciju samazinājums saskaņā ar izdevumu vajadzību atjauninājumu un ieņēmumu (pašu resursi) atjauninājumu (A9-0012/2019 - John Howarth) BG  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 

Kontakti