Anders Primdahl VISTISEN : Sākums 

Priekšsēdētāja vietnieks 

Ārlietu komiteja 

Loceklis 

Delegācija ES un Turcijas apvienotajā parlamentārajā komitejā 

Aizstājējs 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 
Delegācija attiecībām ar Palestīnu 
Delegācija attiecībām ar Magribas valstīm un Arābu Magribas Savienību 
Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm 
Delegācija Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Eiropas Robežu un krasta apsardze (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) EN  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 

Kontakti