• Julia   PITERA  

Julia PITERA : Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus - 8. sasaukums