Jana ŽITŇANSKÁ : Sākums 

Priekšsēdētāja vietniece 

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja 

Locekle 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja 
Delegācija attiecībām ar Magribas valstīm un Arābu Magribas Savienību 
Delegācija Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Kontakti