Amjad BASHIR
 • Amjad
  BASHIR
 • Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa
 • Loceklis
 • Apvienotā Karaliste Conservative Party
 • Dzimšanas gads: 1952. gada 17. septembris, Jhelum (PK)

Uzstāšanās plenārsēdēs

44

Rohingu stāvoklis (debates)

12-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-12(11)

Sēdes atsākšana

14-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-14(4)

Mjanma, jo īpaši rohingu stāvoklis

14-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-14(7.1)

Pakistāna, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis un nāvessoda piemērošana

15-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-15(4.2)

Pakistāna, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis un nāvessoda piemērošana (2)

15-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-15(4.2)

Bezvalstniecība Dienvidāzijā un Dienvidaustrumāzijā (īss izklāsts)

12-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-12(19)

Rohingu minoritātes stāvoklis Mjanmā

15-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-15(4.2)

Tirgus piekļuves ostas pakalpojumiem un ostu finanšu pārredzamības sistēma (debates)

12-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-12(11)

Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes (debates)

14-09-2016 P8_CRE-PROV(2016)09-14(17)

ES attiecības ar Tunisiju pašreizējā reģionālajā kontekstā (debates)

13-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-13(13)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

1

ZIŅOJUMS par bezvalstniecību Dienvidāzijā un Dienvidaustrumāzijā

AFET
04-05-2017 A8-0182/2017

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

10

ZIŅOJUMS par korupciju un cilvēktiesībām trešās valstīs

AFET
29-06-2017 A8-0246/2017

ZIŅOJUMS par bēgļu un migrantu pārvietošanās jautājumu risināšanu: ES ārējās darbības nozīme

DEVE AFET
22-02-2017 A8-0045/2017

ZIŅOJUMS par ES attiecībām ar Tunisiju pašreizējā reģionālajā kontekstā

AFET
26-07-2016 A8-0249/2016

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm

EMPL
20-07-2016 A8-0247/2016

ZIŅOJUMS par cilvēku tirdzniecības apkarošanu ES ārējās attiecībās

AFET
13-06-2016 A8-0205/2016

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

24

ATZINUMS par likumīgiem pasākumiem, ar kuriem aizsargā trauksmes cēlējus, kas, atklājot uzņēmumu un publisko iestāžu konfidenciālu informāciju, darbojas sabiedrības interesēs

EMPL
13-07-2017 EMPL_AD(2017)601037

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2016/1036 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, un Regulu (ES) 2016/1037 par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis

ITRE
30-05-2017 ITRE_AD(2017)597738

ATZINUMS par Eiropas Savienības aģentūru 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu — darbība, finanšu pārvaldība un kontrole

EMPL
02-02-2017 EMPL_AD(2017)592095

ATZINUMS par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

EMPL
01-02-2017 EMPL_AD(2017)592089

ATZINUMS par Eiropas Izglītības fonda 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

EMPL
31-01-2017 EMPL_AD(2017)592094

ATZINUMS par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

EMPL
31-01-2017 EMPL_AD(2017)592092

ATZINUMS par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

EMPL
31-01-2017 EMPL_AD(2017)592091

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras

EMPL
31-01-2017 EMPL_AD(2017)592088

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2008/98 par atkritumiem

ITRE
27-10-2016 ITRE_AD(2016)582196

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu kuģošanā iekšējos ūdeņos un Padomes Direktīvas 96/50/EK un Padomes Direktīvas 91/672/EEK atcelšanu

EMPL
13-10-2016 EMPL_AD(2016)585569

Rezolūcijas priekšlikumi

9

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par rohindžu stāvokli

13-12-2017 RC-B8-0668/2017

  Motion for a resolution on the situation of the Rohingya minority in Myanmar

11-09-2017 B8-0529/2017

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

  Motion for a resolution on Laos: notably the cases of Somphone Phimmasone, Lod Thammavong and Soukane Chaithad

11-09-2017 B8-0519/2017

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par Mjanmas rohingu minoritātes stāvokli

14-12-2016 RC-B8-1345/2016

  Motion for a resolution on the situation of the Rohingya minority in Myanmar

12-12-2016 B8-1345/2016

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par rohingu bēgļu ciešanām, tostarp masu kapiem Taizemē

20-05-2015 RC-B8-0469/2015

  Motion for a resolution on Pakistan, in particular the situation following the Peshawar school attack

12-01-2015 B8-0057/2015

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Rezolūcijas priekšlikums PRIEKŠLIKUMS IZTEIKT NEUZTICĪBU EIROPAS KOMISIJAI

18-11-2014 B8-0249/2014

Parlamentārie jautājumi

8

  VP/HR - Situation in Kashmir

20-07-2016 P-005986/2016 Komisija

  Commission plans regarding digital terrestrial radio

14-07-2016 E-005808/2016 Komisija

  Electronic cigarettes

13-06-2016 E-004790/2016 Komisija

  EU response to Chinese steel dumping

26-04-2016 P-003324/2016 Komisija

Terorisma draudu palielināšanās

14-12-2015 O-000160/2015 Padome

  EU-Taiwan Trade Relations

13-10-2015 E-013764/2015 Komisija

  Implementation of the VAT MOSS rules

23-09-2015 E-013003/2015 Komisija

Cilvēktiesību pārkāpumi pret bērniem ar invaliditāti

08-12-2014 O-000093/2014 Komisija

Kontakti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  06M119
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11027
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pasta adrese

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 06M119
  1047 Brussels