Amjad BASHIR
 • Amjad
  BASHIR
 • Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa
 • Loceklis
 • Apvienotā Karaliste Conservative Party
 • Dzimšanas gads: 1952. gada 17. septembris, Jhelum (PK)

Uzstāšanās plenārsēdēs

46

Rohindžu bēgļu stāvoklis, jo īpaši bērnu smagais liktenis

14-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-14(4.3)

Debates ar Nīderlandes premjerministru Mark Rutte par Eiropas nākotni (debates)

13-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-13(6)

Rohingu stāvoklis (debates)

12-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-12(11)

Sēdes atsākšana

14-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-14(4)

Mjanma, jo īpaši rohingu stāvoklis

14-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-14(7.1)

Pakistāna, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis un nāvessoda piemērošana

15-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-15(4.2)

Pakistāna, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis un nāvessoda piemērošana (2)

15-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-15(4.2)

Bezvalstniecība Dienvidāzijā un Dienvidaustrumāzijā (īss izklāsts)

12-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-12(19)

Rohingu minoritātes stāvoklis Mjanmā

15-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-15(4.2)

Tirgus piekļuves ostas pakalpojumiem un ostu finanšu pārredzamības sistēma (debates)

12-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-12(11)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

1

ZIŅOJUMS par bezvalstniecību Dienvidāzijā un Dienvidaustrumāzijā

AFET
04-05-2017 A8-0182/2017

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

10

ZIŅOJUMS par korupciju un cilvēktiesībām trešās valstīs

AFET
29-06-2017 A8-0246/2017

ZIŅOJUMS par bēgļu un migrantu pārvietošanās jautājumu risināšanu: ES ārējās darbības nozīme

DEVE AFET
22-02-2017 A8-0045/2017

ZIŅOJUMS par ES attiecībām ar Tunisiju pašreizējā reģionālajā kontekstā

AFET
26-07-2016 A8-0249/2016

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm

EMPL
20-07-2016 A8-0247/2016

ZIŅOJUMS par cilvēku tirdzniecības apkarošanu ES ārējās attiecībās

AFET
13-06-2016 A8-0205/2016

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

25

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido satvaru ārvalstu tiešo ieguldījumu Eiropas Savienībā izvērtēšanai

ITRE
25-04-2018 ITRE_AD(2018)615451

ATZINUMS par likumīgiem pasākumiem, ar kuriem aizsargā trauksmes cēlējus, kas, atklājot uzņēmumu un publisko iestāžu konfidenciālu informāciju, darbojas sabiedrības interesēs

EMPL
13-07-2017 EMPL_AD(2017)601037

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2016/1036 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, un Regulu (ES) 2016/1037 par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis

ITRE
30-05-2017 ITRE_AD(2017)597738

ATZINUMS par Eiropas Savienības aģentūru 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu — darbība, finanšu pārvaldība un kontrole

EMPL
02-02-2017 EMPL_AD(2017)592095

ATZINUMS par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

EMPL
01-02-2017 EMPL_AD(2017)592089

ATZINUMS par Eiropas Izglītības fonda 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

EMPL
31-01-2017 EMPL_AD(2017)592094

ATZINUMS par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

EMPL
31-01-2017 EMPL_AD(2017)592092

ATZINUMS par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

EMPL
31-01-2017 EMPL_AD(2017)592091

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras

EMPL
31-01-2017 EMPL_AD(2017)592088

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2008/98 par atkritumiem

ITRE
27-10-2016 ITRE_AD(2016)582196

Institucionālie rezolūciju priekšlikumi

13

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par Mjanmu, jo īpaši žurnālistu Wa Lone un Kyaw Soe Oo lietu

12-09-2018 RC-B8-0371/2018

  Motion for a resolution on Myanmar, notably the case of journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo

10-09-2018 B8-0374/2018

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par rohindžu bēgļu stāvokli, īpaši bērnu smago situāciju

13-06-2018 RC-B8-0292/2018

  Motion for a resolution The situation of the Rohingya refugees, in particular the plight of children

11-06-2018 B8-0293/2018

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par rohindžu stāvokli

13-12-2017 RC-B8-0668/2017

  Motion for a resolution on the situation of the Rohingya minority in Myanmar

11-09-2017 B8-0529/2017

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

  Motion for a resolution on Laos: notably the cases of Somphone Phimmasone, Lod Thammavong and Soukane Chaithad

11-09-2017 B8-0519/2017

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par Mjanmas rohingu minoritātes stāvokli

14-12-2016 RC-B8-1345/2016

  Motion for a resolution on the situation of the Rohingya minority in Myanmar

12-12-2016 B8-1345/2016

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par rohingu bēgļu ciešanām, tostarp masu kapiem Taizemē

20-05-2015 RC-B8-0469/2015

Rakstiski jautājumi

6

  VP/HR - Situation in Kashmir

20-07-2016 P-005986/2016 Komisija

  Commission plans regarding digital terrestrial radio

14-07-2016 E-005808/2016 Komisija

  Electronic cigarettes

13-06-2016 E-004790/2016 Komisija

  EU response to Chinese steel dumping

26-04-2016 P-003324/2016 Komisija

  EU-Taiwan Trade Relations

13-10-2015 E-013764/2015 Komisija

  Implementation of the VAT MOSS rules

23-09-2015 E-013003/2015 Komisija

Mutiski jautājumi

2

Terorisma draudu palielināšanās

14-12-2015 O-000160/2015 Padome

Cilvēktiesību pārkāpumi pret bērniem ar invaliditāti

08-12-2014 O-000093/2014 Komisija

Kontakti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  06M119
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11027
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pasta adrese

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 06M119
  1047 Brussels