• Deirdre   CLUNE  

Deirdre CLUNE : Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus - 8. sasaukums 

Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss” un atceļ [Eiropas Solidaritātes korpusa regulu] un Regulu (ES) Nr. 375/2014  
- EMPL_AD(2018)627020 -  
-
EMPL 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam izveido Digitālās Eiropas programmu  
- TRAN_AD(2018)627011 -  
-
TRAN 
ATZINUMS par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta projektu  
- EMPL_AD(2017)607885 -  
-
EMPL 
ATZINUMS par 2018. gada budžetu — pilnvarojums trialogam  
- EMPL_AD(2017)602924 -  
-
EMPL 
ATZINUMS par pilnvarojumu trialogam par 2016. gada budžeta projektu  
- EMPL_AD(2015)554832 -  
-
EMPL