Kristina WINBERG : Sākums 

Locekle 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 
Delegācija attiecībām ar Mašrikas valstīm 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Kontakti