Daniel BUDA : Sākums 

Priekšsēdētāja vietnieks 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Loceklis 

Delegācija ES un Ukrainas parlamentārās asociācijas komitejā 
Delegācija attiecībām ar Mercosur valstīm 
Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā 

Aizstājējs 

Reģionālās attīstības komiteja 
Juridiskā komiteja 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Kontakti