• Maria Lidia   SENRA RODRÍGUEZ  

Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ : Individuālie rezolūciju priekšlikumi - 8. sasaukums 

Ikviens deputāts var iesniegt rezolūcijas priekšlikumu par jautājumu, kas attiecas uz ES darbības jomu. Pieņemamus priekšlikumus nodod izskatīšanai atbildīgajā komitejā, kas lemj, kāda procedūra ir jāievēro. 143. pants