• Maria Lidia   SENRA RODRÍGUEZ  

Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ : Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus - 8. sasaukums 

Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants