Maria SPYRAKI : Sākums 

Locekle 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja 
Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku 

Aizstājēja 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja 
Reģionālās attīstības komiteja 
Delegācija ES un Ziemeļmaķedonijas apvienotajā parlamentārajā komitejā 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Maria SPYRAKI  
Maria SPYRAKI 

Vietnē “EP Newshub”

Kontakti