Lampros FOUNTOULIS : Sākums 

Loceklis 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja 
Delegācija ES un Krievijas parlamentārās sadarbības komitejā 

Aizstājējs 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Eurojust un Dānijas nolīgumu par tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās (A8-0192/2019 - Claude Moraes) EL  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
CO2 emisijas standarti jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) EL  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
“Tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšana (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) EL  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 

Kontakti