Eleftherios SYNADINOS : Sākums 

Loceklis 

Attīstības komiteja 
Budžeta komiteja 
Delegācija ES un Melnkalnes stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā 

Aizstājējs 

Kultūras un izglītības komiteja 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 
Delegācija ES un Ziemeļmaķedonijas apvienotajā parlamentārajā komitejā 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Eurojust un Dānijas nolīgumu par tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās (A8-0192/2019 - Claude Moraes) EL  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
CCP atļauju piešķiršana un trešo valstu CCP atzīšana (A8-0190/2018 - Danuta Maria Hübner) EL  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Sarunas ar Padomi un Komisiju par Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesībām: tiesību akta priekšlikums (B8-0238/2019) EL  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 

Kontakti