Sofia SAKORAFA
 • Sofia
  SAKORAFA
 • Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa
 • Prezidija locekle
 • Grieķija Independent
 • Dzimšanas gads: 1957. gada 29. aprīlis, Trikala, Thessalia

Priekšsēdētāja

 • DCAM Delegācija attiecībām ar Centrālamerikas valstīm

Locekle

 • CPDE Delegāciju vadītāju konference
 • AFET Ārlietu komiteja
 • PETI Lūgumrakstu komiteja

Aizstājēja

 • ITRE Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • SEDE Drošības un aizsardzības apakškomiteja
 • D-MK Delegācija ES un bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas apvienotajā parlamentārajā komitejā
 • D-CL Delegācija ES un Čīles apvienotajā parlamentārajā komitejā
 • DPAL Delegācija attiecībām ar Palestīnu
 • DLAT Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā

Deputāta darbība pēdējā laikā

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz atbalstu strukturālām reformām dalībvalstīs groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006

ITRE
11-07-2018 ITRE_AD(2018)622212

Grieķijas trešās ekonomikas korekciju programmas noslēgšana (debates)

04-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-04(16)

Kontakti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  03M051
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05074
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pasta adrese

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 03M051
  1047 Brussels