Kostadinka KUNEVA : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Coalition of the Radical Left (Grieķija)

Biedrs 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija ES un Kazahstānas, ES un Kirgizstānas, ES un Uzbekistānas, ES un Tadžikistānas parlamentārās sadarbības komitejās, kā arī attiecībām ar Turkmenistānu un Mongoliju
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

Aizstājēja 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Lūgumrakstu komiteja
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Lūgumrakstu komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus 
Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz produktu un pakalpojumu pieejamības prasībām  
- PETI_AD(2017)583968 -  
-
PETI 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas platformas izveidi sadarbības uzlabošanai nedeklarēta darba novēršanā un atturēšanā no tā  
- FEMM_AD(2015)541601 -  
-
FEMM 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par Eiropas Savienības Pamattiesību hartas īstenošanu ES iestāžu sistēmā  
- PETI_AD(2019)606045 -  
-
PETI 
ATZINUMS par priekšlikumu grozīt Eiropas Parlamenta 1994. gada 9. marta Lēmumu 94/262/EOTK, EK, Euratom par noteikumiem un vispārējiem nosacījumiem, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi  
- PETI_AD(2018)623941 -  
-
PETI 
ATZINUMS par Līguma noteikumu par ES pilsonību īstenošanu  
- PETI_AD(2018)623689 -  
-
PETI 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Plašas interpelācijas 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētas plašas interpelācijas, uz kurām jāatbild rakstiski un kurām seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 139 pants, III pielikums

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

ES un Kolumbijas un Peru Tirdzniecības nolīguma īstenošana (A8-0446/2018 - Santiago Fisas Ayxelà) EL  
 

Στη χθεσινή ψηφοφορία για την εμπορική συνεργασία ΕΕ – Κολομβίας και Περού αποφάσισα να απέχω. Κι αυτό γιατί, όσο επωφελής και να είναι αυτή η συμφωνία για τα εμπλεκόμενα κράτη, δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για να παραβλέπονται θεμελιώδη ζητήματα που απειλούν την ειρήνη και ασφάλεια της περιοχής αλλά και την ευημερία των πολιτών. Οι εμπορικές συμφωνίες «νέας γενιάς» μπορούν να ανασταλούν αν διαπιστωθούν σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κι αυτό είναι κάτι που πρέπει να έχουμε υπόψη. Η έκθεση του συναδέλφου Fisas Ayxelà εντοπίζει κάποιες από τις προβληματικές, αλλά μόνον επιδερμικά. Οι τροπολογίες που εισήγαγε η ομάδα μας στην ολομέλεια δεν έγιναν δεκτές και το κείμενο δεν βελτιώθηκε στο σύνολό του. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ψήφισα αποχή στην τελική ψηφοφορία επί του συνόλου του κειμένου.

Stāvoklis Venecuēlā (RC-B8-0270/2017, B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017, B8-0277/2017) EL  
 

Κατά τη διάρκεια της σημερινής πολύωρης ψηφοφορίας επί των πολυάριθμων κειμένων της 27ης Απριλίου, και συγκεκριμένα, επί του ψηφίσματος για την κατάσταση στη Βενεζουέλα, κατεγράφη λανθασμένα η ψήφος μου ως "αρνητική", ενώ η πρόθεσή μου ήταν να επιλέξω "αποχή", κι αυτό γιατί το κοινό ψήφισμα που τέθηκε σε ψηφοφορία δεν θεωρώ πως έπρεπε να υπερψηφιστεί. Αντιθέτως, η επιλογή της αποχής θεωρώ ότι αποτελεί την υπερψήφιση της ανάγκης για διάλογο σε μια χώρα που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και καλείται να διαφυλάξει τις αρχές της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας.

ES un Kanādas visaptverošs ekonomikas un tirdzniecības nolīgums (A8-0009/2017 - Artis Pabriks) EL  
 

Είμαι της γνώμης ότι η Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία (ΣΕΟΣ) δεν προστατεύει αποτελεσματικά τα ζητήματα των πνευματικών δικαιωμάτων και προσωπικών δεδομένων των πολιτών της Ένωσης, ενώ υπολείπεται ιδιαιτέρως στον τομέα προστασίας των καταναλωτών και των εργαζομένων. Δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένη από το επίπεδο προστασίας εργασιακών δικαιωμάτων, στα οποία δεν γίνεται επαρκής αναφορά στη Συμφωνία, ενώ δεν περιέχει ρήτρα προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Δεν έχει γίνει επιπλέον καμία ανάλυση με όλους τους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες ώστε να προβλεφθεί με ακρίβεια η επίδραση της συμφωνίας στην αγορά εργασίας. Ασάφειες επίσης υπάρχουν σχετικά με την προστασία των προϊόντων προστατευμένης ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π.), ζήτημα στο οποίο η Ένωση φάνηκε να υποχωρεί άνευ λόγου από την πρότερη κατοχύρωση στο όνομα της απελευθέρωσης του εμπορίου. Επίσης, το σύστημα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών επενδυτικού χαρακτήρα, που προκάλεσε αντιδράσεις δικαιολογημένα λόγω της αμφίβολης αμεροληψίας, αντικαταστάθηκε από το εξίσου μονομερές σύστημα του Παγκόσμιου Δικαστηρίου, που δίνει δικαίωμα προσφυγής αποκλειστικά στους επενδυτές. Τέλος, το πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων απορρυθμίζεται με τεράστια πίεση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στο επίπεδο του ανταγωνισμού. Aυτά είναι μερικά μόνο από τα ελαττώματα που προσπάθησαν οι λαοί της Ευρώπης να επισημάνουν.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Jautājumi ECB un par VUM un VNM 
Deputāti var uzdot ECB jautājumus, uz kuriem jāatbild rakstiski. Šādus jautājumus var uzdot arī par vienoto uzraudzības mehānismu un vienoto noregulējuma mehānismu. Minētos jautājumus vispirms iesniedz atbildīgās komitejas priekšsēdētājam. 140. pants, 141 pants, III pielikums

Atbildes uz jautājumiem ECB un par VUM un VNM 
Atbilde uz deputātu uzdotajiem jautājumiem, kas adresēti ECB, un jautājumiem par vienoto uzraudzības mehānismu un vienoto noregulējuma mehānismu. 140. pants, 141 pants, III pielikums

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par viesnīcu uzkopšanas personāla darba apstākļiem Eiropas Savienībā  
- P8_DCL(2016)0076 - Zaudējis spēku  
Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Enrique CALVET CHAMBON , Brando BENIFEI , Thomas HÄNDEL , Siôn SIMON , Laura AGEA , Jean LAMBERT , Kostadinka KUNEVA , Ernest URTASUN , Merja KYLLÖNEN , Eleonora FORENZA  
Sākuma datums : 12-09-2016
Zaudē spēku : 12-12-2016
Parakstītāju skaits : 76 - 13-12-2016
Rakstiska deklarācija par seksuālas vardarbības pret bērniem internetā apkarošanu  
- P8_DCL(2016)0056 - Zaudējis spēku  
Kostas CHRYSOGONOS , Monika SMOLKOVÁ , Miltiadis KYRKOS , Dubravka ŠUICA , António MARINHO E PINTO , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Takis HADJIGEORGIOU , Tadeusz ZWIEFKA , Kostadinka KUNEVA , Ramona Nicole MĂNESCU  
Sākuma datums : 06-06-2016
Zaudē spēku : 06-09-2016
Parakstītāju skaits : 85 - 07-09-2016
Rakstiska deklarācija par zemestrīču postījumu novēršanu  
- P8_DCL(2016)0012 - Zaudējis spēku  
Enrico GASBARRA , Massimo PAOLUCCI , Therese COMODINI CACHIA , José Inácio FARIA , Benedek JÁVOR , Renata BRIANO , Patricija ŠULIN , Victor NEGRESCU , Salvatore CICU , Kostadinka KUNEVA , Nicola CAPUTO , Ivana MALETIĆ , Ruža TOMAŠIĆ , Tomáš ZDECHOVSKÝ  
Sākuma datums : 24-02-2016
Zaudē spēku : 24-05-2016
Parakstītāju skaits : 104 - 25-05-2016

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija