Curzio MALTESE : Sākums 

Loceklis 

Kultūras un izglītības komiteja 
Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm 

Aizstājējs 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu “Tiesības un vērtības”  
- CULT_AD(2018)627931 -  
-
CULT 
Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 

Kontakti