Javier COUSO PERMUY : Sākums 

Priekšsēdētāja vietnieks 

Ārlietu komiteja 
Delegācija attiecībām ar Irāku 

Loceklis 

Drošības un aizsardzības apakškomiteja 
Delegācija attiecībām ar NATO Parlamentāro asambleju 

Aizstājējs 

Cilvēktiesību apakškomiteja 
Delegācija ES un Meksikas apvienotajā parlamentārajā komitejā 
Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Eurojust un Dānijas nolīgumu par tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās (A8-0192/2019 - Claude Moraes) ES  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
CO2 emisijas standarti jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) ES  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
“Tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšana (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) ES  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 

Kontakti