Emilian PAVEL : Sākums 

Loceklis 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja 
Īpašā komiteja finanšu noziegumu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas jautājumos 
Delegācija attiecībām ar Izraēlu 
Delegācija Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā 

Aizstājējs 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 
Delegācija ES un Serbijas stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un Japānu (A8-0366/2018 - Pedro Silva Pereira) RO  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi (A8-0401/2018 - Dan Nica) RO  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Eiropas Aizsardzības fonda izveide (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) RO  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 

Kontakti