Hilde VAUTMANS : Sākums 

Locekle 

Ārlietu komiteja 
Drošības un aizsardzības apakškomiteja 
Delegācija attiecībām ar NATO Parlamentāro asambleju 

Aizstājēja 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 
Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Kontakti