Ana MIRANDA DE LAGE : 5. sasaukums 

Politiskās grupas 

  • 20-06-2003 / 19-07-2004 : Eiropas Sociālistu partijas grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

  • 20-06-2003 / 19-07-2004 : Partido Socialista Obrero Español (Spānija)

Priekšsēdētāja 

  • 31-03-2004 / 19-07-2004 : Delegācija attiecībām ar Centrālamerikas valstīm un Meksiku

Biedrs 

  • 03-07-2003 / 30-03-2004 : Delegācija attiecībām ar Centrālamerikas valstīm un Meksiku
  • 03-07-2003 / 19-07-2004 : Rūpniecības, ārējās tirdzniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
  • 31-03-2004 / 19-07-2004 : Delegāciju vadītāju konference

Aizstājēja 

  • 02-07-2003 / 19-07-2004 : Konstitucionālo jautājumu komiteja
  • 05-03-2004 / 21-04-2004 : Drošības jūrā pilnveidošanas pagaidu komiteja

all-activities 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Rezolūcijas priekšlikumi 
Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants