Estefanía TORRES MARTÍNEZ : Sākums 

Locekle 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja 
Delegācija ES un Meksikas apvienotajā parlamentārajā komitejā 
Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā 

Aizstājēja 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 
Delegācija ES un Krievijas parlamentārās sadarbības komitejā 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Kontakti