Estefanía TORRES MARTÍNEZ : Sākums 

Locekle 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja 
Delegācija ES un Meksikas apvienotajā parlamentārajā komitejā 
Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā 

Aizstājēja 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 
Delegācija ES un Krievijas parlamentārās sadarbības komitejā 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Eurojust un Dānijas nolīgumu par tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās (A8-0192/2019 - Claude Moraes) ES  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācija (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) ES  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
CO2 emisijas standarti jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) ES  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 

Kontakti