Mihai ŢURCANU : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 02-03-2015 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 02-03-2015 / 01-07-2019 : Partidul Naţional Liberal (Rumānija)

Biedrs 

 • 15-04-2015 / 18-01-2017 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
 • 15-04-2015 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Kanādu
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Aizstājējs 

 • 14-04-2015 / 05-10-2015 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 14-04-2015 / 18-01-2017 : Drošības un aizsardzības apakškomiteja
 • 14-04-2015 / 01-07-2019 : Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā
 • 06-10-2015 / 18-01-2017 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Drošības un aizsardzības apakškomiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas fondu  
- ENVI_AD(2018)625333 -  
-
ENVI 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem  
- ENVI_AD(2018)623622 -  
-
ENVI 
ATZINUMS par divējādas kvalitātes produktiem vienotajā tirgū  
- ENVI_AD(2018)619208 -  
-
ENVI 

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Plašas interpelācijas 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētas plašas interpelācijas, uz kurām jāatbild rakstiski un kurām seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 139 pants, III pielikums

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Veterinārās zāles (A8-0046/2016 - Françoise Grossetête) RO  
 

Antibioticele trebuie să producă efecte pentru a salva viața pacienților care au infecții bacteriene grave, nu pentru a crește productivitatea fermelor agricole!
Noi, la nivel european, trebuie să legiferăm corect utilizarea medicamentelor de uz veterinar și să restrângem utilizarea medicamentelor în efectivele de animale, astfel încât acestea să poată continua să aibă efectul scontat în cazul tratării oamenilor!
Combaterea rezistenței la antibiotice este un subiect care ridică probleme serioase la nivelul întregii Europe. Susțin acest raport și încurajez Comisia să facă acest proiect mai ambițios în ceea ce privește dispozițiile legate de combaterea rezistenței la antibiotice, să adauge în special definiții clare ale diferitelor forme de tratament - tratament curativ, tratament de control și tratament preventiv - și să interzică utilizarea profilactică a medicamentelor antibacteriene.
Vânzarea pe internet a antibioticelor și vânzarea de medicamente de uz veterinar pentru care este necesară prescripție trebuie neapărat interzisă! Acest lucru este un adevărat risc pentru sănătatea publică.

Eurozonas nodarbinātības un sociālās politikas nostādnes (A8-0329/2018 - Krzysztof Hetman) RO  
 

Datele arată că economia europeană este în creștere după criza economică din 2007. Este îmbucurător faptul că PIB-ul UE este mai mare decât în 2007, iar rata șomajului în zona euro a fost de 8,6% la începutul anului, adică cea mai scăzută rată înregistrată de la sfârșitul anului 2008.
Cu toate acestea, chiar dacă aceste cifre ne arată un aspect pozitiv privind economia europeană, trebuie să ținem cont și de șomajul în rândul tinerilor, de segmentarea și de inegalitățile de pe piața muncii.
Am susținut acest raport deoarece subliniază faptul că Europa trebuie să mai creeze piețe ale forței de muncă favorabile incluziunii, locuri de muncă de calitate pentru toți, îmbunătățirea calității vieții în echilibru cu viața profesională, crearea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții, perfecționare și recalificare profesională.

Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) RO  
 

Susțin această propunere ambițioasă a Comisiei privind materialele plastice de unică folosință. Acest raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului produselor din plastic asupra mediului face parte din pachetul ce privește economia circulară. O prioritate pe agenda UE și o necesitate pentru viitorul resurselor planetei.
Susțin acest dosar și sper să producă efecte. Am votat în favoarea acestui raport pentru o Europă mai curată, mai sigură. Sper ca Comisia să aloce stimulentele economice pentru reducerea deșeurilor marine, conștienți fiind de efectele negative generate de produsele din plastic de unică folosință. În era plasticului, așa cum denumește și raportoarea acestui dosar epoca noastră, trebuie să conștientizăm faptul că sunt necesare și chiar urgente măsuri care să reducă deșeurile. Cifrele care prezintă situația poluării sunt îngrijorătoare. În fiecare an, în UE sunt generate aproximativ 26 de milioane de tone de deșeuri din plastic. Mai puțin de 30 % dintre acesta sunt reciclate, restul sfârșesc în natură, râuri și mări.
În plus, deputații europeni dezbat, în prezent, o propunere de interzicere a anumitor materiale plastice de unică folosință, cum ar fi tacâmurile și farfuriile, precum și de a obliga companiile de ambalare a mărfurilor să contribuie la costurile de eliminare a deșeurilor din plastic.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par augļu un dārzeņu patēriņa veicināšanu  
- P8_DCL(2016)0034 - Zaudējis spēku  
Daniel BUDA , Viorica DĂNCILĂ , Cristian-Silviu BUŞOI , Norbert ERDŐS , Nuno MELO , Sofia RIBEIRO , Mihai ŢURCANU , Franc BOGOVIČ , Vladimir URUTCHEV , Marc TARABELLA , Hannu TAKKULA , Norica NICOLAI  
Sākuma datums : 11-04-2016
Zaudē spēku : 11-07-2016
Parakstītāju skaits : 142 - 12-07-2016
Rakstiska deklarācija par Eiropas brokastīm ar medu un Pasaules bišu dienu  
- P8_DCL(2016)0033 - Zaudējis spēku  
Franc BOGOVIČ , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Mairead McGUINNESS , Marijana PETIR , Sofia RIBEIRO , James NICHOLSON , Françoise GROSSETÊTE , Ivan JAKOVČIĆ , Elisabeth KÖSTINGER , Albert DESS , Paolo DE CASTRO , Bronis ROPĖ , Rosa D'AMATO , Milan ZVER , Romana TOMC , Igor ŠOLTES , Tanja FAJON , Ivo VAJGL , Jozo RADOŠ , Frédérique RIES , György HÖLVÉNYI , Mark DEMESMAEKER , Pavel POC , Anneli JÄÄTTEENMÄKI , Kateřina KONEČNÁ , Giovanni LA VIA , Benedek JÁVOR , Karl-Heinz FLORENZ , Bart STAES , Jo LEINEN , Sirpa PIETIKÄINEN , Vladimir URUTCHEV , Norbert ERDŐS , Annie SCHREIJER-PIERIK , Marc TARABELLA , Nicola CAPUTO , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Professor Dubravka ŠUICA , Viorica DĂNCILĂ , Renata BRIANO , Mihai ŢURCANU , Miroslav POCHE  
Sākuma datums : 11-04-2016
Zaudē spēku : 11-07-2016
Parakstītāju skaits : 224 - 12-07-2016

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija