Gunnar BECK : Sākums 

Loceklis 

Ekonomikas un monetārā komiteja 
Delegācija ES un Krievijas parlamentārās sadarbības komitejā 

Aizstājējs 

Budžeta komiteja 
Juridiskā komiteja 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Eurozonas nodarbinātības un sociālās politikas nostādnes (A9-0016/2019 - Yana Toom) DE  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 

Kontakti