Edward CZESAK : Sākums 

Priekšsēdētāja vietnieks 

Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā 

Loceklis 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja 

Aizstājējs 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam izveido Digitālās Eiropas programmu  
- IMCO_AD(2018)627039 -  
-
IMCO 
Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Neofašistu vardarbības palielināšanās Eiropā (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018) PL  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 

Kontakti