John HUME : 5. sasaukums 

Politiskās grupas 

  • 20-07-1999 / 07-03-2000 : Eiropas Sociālistu partijas grupa - Loceklis
  • 08-03-2000 / 16-01-2002 : Eiropas Sociālistu partijas grupa - Prezidija loceklis
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Eiropas Sociālistu partijas grupa - Prezidija loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Social Democratic and Labour Party (Northern Ireland) (Apvienotā Karaliste)

Biedrs 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Regionalas politikas, transporta un turisma komisija
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Reģionālās politikas, transporta un tūrisma komiteja

Aizstājējs 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Lauksaimniecibas un lauku attistibas komisija
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

all-activities 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Rezolūcijas priekšlikumi 
Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija on racism, xenophobia and anti-Semitism EN  
- P5_DCL(2000)0019 - Zaudējis spēku  
Sir Graham WATSON , Daniel COHN-BENDIT , François BAYROU , John HUME , Íñigo MÉNDEZ DE VIGO  
Sākuma datums : 14-11-2000
Zaudē spēku : 14-02-2001
Parakstītāju skaits : 211 - 14-02-2001