Lieve WIERINCK : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

  • 04-05-2016 / 01-07-2019 : Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

  • 04-05-2016 / 01-07-2019 : Open Vlaamse Liberalen en Democraten (Beļģija)

Biedrs 

  • 09-05-2016 / 18-01-2017 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
  • 09-05-2016 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Aizstājēja 

  • 04-05-2016 / 18-01-2017 : Ekonomikas un monetārā komiteja
  • 04-05-2016 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumāzijas valstīm un Dienvidaustrumāzijas valstu asociāciju (ASEAN)
  • 09-05-2016 / 04-04-2017 : Izmeklēšanas komiteja saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ekonomikas un monetārā komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas attiecas uz veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšanu un ar ko groza Direktīvu 2011/24/ES  
- ITRE_AD(2018)620890 -  
-
ITRE 
ATZINUMS par Eiropas rīcības plānu pret mikrobu rezistenci pieejas “Viena veselība” ietvaros  
- ITRE_AD(2018)613604 -  
-
ITRE 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par tiesību normu un kopīgā paziņojuma, ar ko nodrošina decentralizēto aģentūru parlamentāro uzraudzību, īstenošanu  
- ECON_AD(2018)628399 -  
-
ECON 
ATZINUMS par blokķēdi: progresīvu tirdzniecības politiku  
- ITRE_AD(2018)623833 -  
-
ITRE 

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Eurojust un Dānijas nolīgumu par tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās (A8-0192/2019 - Claude Moraes) EN  
 

. – I voted in favour, considering the interests of both parties to establish close and dynamic cooperation to meet the present and future challenges posed by serious crime, particularly organised crime and terrorism, and to facilitate the coordination of investigations and prosecutions covering the territory of Denmark and one or more of the other Member States of the European Union.

Eiropas Aizsardzības fonds (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) EN  
 

. – I voted in favour. The European Defence Fund has the potential to enhance EU integration in this field, while helping EU Member States spend taxpayers’ money more efficiently by reducing duplication. We need a European Union that protects and defends its citizens. Enhanced collaboration on research in defence and the joint development of capabilities will help to secure the EU’s strategic autonomy and the competitiveness of our industries.

Programma InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) EN  
 

. – I voted in favour. The InvestEU Programme will bring together under one roof the multitude of EU financial instruments currently available to support investment in the EU. This will make funding for investment projects in Europe simpler, more efficient and more flexible. The InvestEU Fund will be market-based and demand-driven. By crowding-in private investors, it will help achieve the EU’s ambitious goals in sustainability, scientific excellence and economic growth.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Jautājumi ECB un par VUM un VNM 
Deputāti var uzdot ECB jautājumus, uz kuriem jāatbild rakstiski. Šādus jautājumus var uzdot arī par vienoto uzraudzības mehānismu un vienoto noregulējuma mehānismu. Minētos jautājumus vispirms iesniedz atbildīgās komitejas priekšsēdētājam. 140. pants, 141 pants, III pielikums

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija