Marianne THYSSEN : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Christen-Democratisch & Vlaams (Beļģija)

Priekšsēdētāja vietniece 

  • 14-07-2014 / 31-10-2014 : Ekonomikas un monetārā komiteja

Biedrs 

  • 01-07-2014 / 13-07-2014 : Ekonomikas un monetārā komiteja
  • 14-07-2014 / 31-10-2014 : Delegācija ES un Čīles apvienotajā parlamentārajā komitejā
  • 14-07-2014 / 31-10-2014 : Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā

Aizstājēja 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
  • 14-07-2014 / 31-10-2014 : Delegācija attiecībām ar Andu Kopienas valstīm

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija