John PROCTER : Sākums 

Loceklis 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja 
Kultūras un izglītības komiteja 
Delegācija ES un Melnkalnes stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā 

Aizstājējs 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 
Delegācija attiecībām ar Japānu 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kultūras priekšmetu importu  
- CULT_AD(2018)616832 -  
-
CULT 
Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 

Kontakti