Rupert MATTHEWS : Sākums 

Loceklis 

Kultūras un izglītības komiteja 
Delegācija attiecībām ar Šveici un Norvēģiju, kā arī ES un Islandes apvienotajā parlamentārajā komitejā un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) apvienotajā parlamentārajā komitejā 

Aizstājējs 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja 
Delegācija ES un bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas apvienotajā parlamentārajā komitejā 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par publiskā sektora informācijas atkalizmantošanu (pārstrādāta redakcija)  
- CULT_AD(2018)625322 -  
-
CULT 
Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 

Kontakti