Carlos COELHO : 6. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 20-07-2004 / 13-11-2004 : Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa - Loceklis
 • 14-11-2004 / 13-07-2009 : Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa - Prezidija loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 20-07-2004 / 22-11-2007 : Coligaçao Força Portugal (PPD/PSD.CDS-PP) (Portugāle)
 • 23-11-2007 / 13-07-2009 : Partido Social Democrata (Portugāle)

Priekšsēdētājs 

 • 26-01-2006 / 14-02-2007 : Pagaidu komiteja saistībā ar iespējamo CIP veikto Eiropas valstu izmantošanu, lai pārvadātu un nelikumīgi turētu apcietinājumā gūstekņus

Biedrs 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
 • 15-09-2004 / 12-10-2004 : Delegācija attiecībām ar Mercosur valstīm
 • 13-10-2004 / 13-07-2009 : Delegācija ĀKK un ES Apvienotajā parlamentārajā asamblejā
 • 19-01-2006 / 25-01-2006 : Pagaidu komiteja saistībā ar iespējamo CIP veikto Eiropas valstu izmantošanu, lai pārvadātu un nelikumīgi turētu apcietinājumā gūstekņus
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Aizstājējs 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

all-activities 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 194. pants un 162. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 52.a pants

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Apmeklējumu reģistrs 
Šis apmeklējumu reģistrs ir sagatavots, ņemot vērā Parlamenta 6. sasaukuma plenārsēžu protokolus. Tajā sniegtajiem datiem ir tikai informatīvs nolūks, un tie attiecas uz deputāta pilnvaru termiņa laiku Eiropas Parlamentā. Dati nav apstrādāti, t.i., nav ņemti vērā labojumi, kas attiecas uz attaisnotu prombūtni slimības dēļ, prombūtni bērna kopšanas atvaļinājumā, darba braucieniem sankcionētas Parlamenta delegācijas sastāvā utt.

Kontakti