Carlos COELHO : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

  • 01-07-2014 ... : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

  • 01-07-2014 ... : Partido Social Democrata (Portugāle)

Biedrs 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
  • 14-07-2014 ... : Delegācija attiecībām ar Šveici un Norvēģiju, kā arī ES un Islandes apvienotajā parlamentārajā komitejā un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) apvienotajā parlamentārajā komitejā
  • 19-01-2017 ... : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Aizstājējs 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
  • 14-07-2014 ... : Delegācija attiecībām ar Japānu
  • 19-01-2017 ... : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Kontakti