Carlos COELHO : Sākums 

Loceklis 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja 
Delegācija attiecībām ar Šveici un Norvēģiju, kā arī ES un Islandes apvienotajā parlamentārajā komitejā un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) apvienotajā parlamentārajā komitejā 

Aizstājējs 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 
Delegācija attiecībām ar Japānu 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

CO2 emisijas standarti jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) PT  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
“Tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšana (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) PT  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Digitālo rīku un procesu izmantošana sabiedrību tiesībās (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka) PT  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 

Kontakti