Carlos COELHO : Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 205.a pants

ATZINUMS par dzīvību glābšanu: autotransporta drošības uzlabošana ES  
- IMCO_AD(2017)606030 -  
-
IMCO 
NOSTĀJA GROZĪJUMU VEIDĀ par cīņu pret kibernoziedzību  
- IMCO_AD(2017)606009 -  
-
IMCO 
ATZINUMS par jauniem izaicinājumiem un koncepcijām tūrisma veicināšanai Eiropā  
- IMCO_AD(2015)549324 -  
-
IMCO 
ATZINUMS par tālvadības gaisa kuģu sistēmu (RPAS), ko plašāk pazīst kā bezpilota gaisa kuģus (UAV), drošu izmantošanu civilās aviācijas jomā  
- LIBE_AD(2015)549364 -  
-
LIBE 

Kontakti