Daniel COHN-BENDIT : 7. sasaukums 

Politiskās grupas 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa - Līdzpriekšsēdētājs

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Europe Écologie (Francija)

Biedrs 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Priekšsēdētāju konference
  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Budžeta komiteja

Aizstājējs 

  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Ārlietu komiteja

all-activities 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Rezolūcijas priekšlikumi 
Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija