Christophe HANSEN : 9. sasaukums 

Politiskās grupas 

  • 02-07-2019 ... : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

  • 02-07-2019 ... : Parti chrétien social luxembourgeois (Luksemburga)

Biedrs 

  • 02-07-2019 ... : Starptautiskās tirdzniecības komiteja
  • 02-07-2019 ... : Delegācija attiecībām ar Andu Kopienas valstīm
  • 02-07-2019 ... : Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā

Aizstājējs 

  • 02-07-2019 ... : Ekonomikas un monetārā komiteja
  • 02-07-2019 ... : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
  • 02-07-2019 ... : Delegācija ES un Meksikas apvienotajā parlamentārajā komitejā

Kontakti