Christophe HANSEN : Sākums 

Loceklis 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja 
Delegācija attiecībām ar Andu Kopienas valstīm 
Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā 

Aizstājējs 

Ekonomikas un monetārā komiteja 
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja 
Delegācija ES un Meksikas apvienotajā parlamentārajā komitejā 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Kontakti