• Stefan   GEHROLD  

Stefan GEHROLD : Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus - 8. sasaukums