Aleksejs LOSKUTOVS : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

  • 24-01-2019 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

  • 24-01-2019 / 01-07-2019 : Partija "VIENOTĪBA" (Latvija)

Biedrs 

  • 30-01-2019 / 01-07-2019 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
  • 30-01-2019 / 01-07-2019 : Īpašā komiteja finanšu noziegumu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas jautājumos
  • 30-01-2019 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm

Aizstājējs 

  • 29-01-2019 / 01-07-2019 : Ekonomikas un monetārā komiteja
  • 29-01-2019 / 01-07-2019 : Delegācija ES un Armēnijas parlamentārās partnerības komitejā, ES un Azerbaidžānas parlamentārās sadarbības komitejā un ES un Gruzijas parlamentārās asociācijas komitejā
  • 29-01-2019 / 01-07-2019 : Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija