Jessica STEGRUD : Sākums 

Locekle 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja 
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja 
Delegācija ES un Melnkalnes stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā 

Aizstājēja 

Ekonomikas un monetārā komiteja 
Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku 

Kontakti