Karlo RESSLER : Sākums 

Loceklis 

Budžeta komiteja 
Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku 

Aizstājējs 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 
Delegācija ES un Albānijas stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Stāvoklis Venecuēlā (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019) HR  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 

Kontakti