Katrin LANGENSIEPEN : Sākums 

Priekšsēdētāja vietniece 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja 

Locekle 

Delegācija attiecībām ar Mašrikas valstīm 

Aizstājēja 

Ārlietu komiteja 
Delegācija attiecībām ar Izraēlu 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Kontakti