Geert BOURGEOIS : Sākums 

Loceklis 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja 
Konstitucionālo jautājumu komiteja 
Delegācija attiecībām ar Indiju 

Aizstājējs 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (2014-2020) (A9-0015/2019 - Vilija Blinkevičiūtė) NL  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 

Kontakti