Petra DE SUTTER : Sākums 

Priekšsēdētāja 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja 

Locekle 

CPCO  
Komiteju priekšsēdētāju konference 
Delegācija attiecībām ar Dienvidāzijas valstīm 

Aizstājēja 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja 
Delegācija ES un Ukrainas parlamentārās asociācijas komitejā 
Delegācija attiecībām ar Indiju 

Kontakti