Lars Patrick BERG : Sākums 

Loceklis 

Ārlietu komiteja 
Cilvēktiesību apakškomiteja 
Drošības un aizsardzības apakškomiteja 
Delegācija attiecībām ar Magribas valstīm un Arābu Magribas Savienību, tostarp ES un Marokas, ES un Tunisijas un ES un Alžīrijas apvienotajās parlamentārajās komitejās 

Aizstājējs 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 
Delegācija ES un Melnkalnes stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā 
Delegācija ES un Armēnijas parlamentārās partnerības komitejā, ES un Azerbaidžānas parlamentārās sadarbības komitejā un ES un Gruzijas parlamentārās asociācijas komitejā 
Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

ES prioritātes ANO Sieviešu statusa komisijas 64. sesijā (B9-0093/2020, B9-0095/2020) DE  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: svins un tā savienojumi (B9-0089/2020) DE  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 

Kontakti